Pelataran

Pelataran Karannuang

RHD. Pelataran Karannuang terletak di bagian selatan Rumah Hijau Denassa (RHD) kini merupakan halaman gest house dan Lumbung Benih. Palataran […]

Pelataran Mappasomba

RHD. Terdapat dua pelataran di Rumah Hijau Denassa (RHD) selain Pelataran Karannuang juga  ada Pelataran Mappasomba. Pelataran Mappasomba lebih luas dari […]

Pelataran

RHD. Tempat terbuka sebagai wadah interaksi di Rumah Hijau Denassa (RHD) disebut pelataran. Di RHD terdapat dua pelataran yakni Pelataran […]